آمار درخت - انجمن علمی کشاورزی دانشگاه پیام نور شهرضا
پنج‌شنبه 14 مرداد‌ماه سال 1389

درخت

نوشته شده توسط: رضا

 

درخت  

بادی آمد برگت ریخت. 

سنگی آمد میوه ات ریخت. 

پرنده ای آمد لانه کرد بر شاخه هایت  

شاهینی آمد پرنده ات برد.  

حاشا حاشا  

که من به استواری تو شک کنم  

لیک در عجبم از دسته ی تبری که تو را برید......