آمار Bonsai - انجمن علمی کشاورزی دانشگاه پیام نور شهرضا
پنج‌شنبه 18 شهریور‌ماه سال 1389

Bonsai

نوشته شده توسط: رضا





بونسای یا درختچه‌های مینیاتوری ژاپنی (به ژاپنی: 盆栽) هنری پرورش درختان و گیاهانی است که در اندازهٔ کوچک ایجاد می‌شوند.

فرهنگ چین و خصوصا ژاپن در خلق منظرسازی فضای سبز بر این است که کل طبیعت را یکجا به باغ منتقل کنند. نه مانند غربیها که قسمتی از طبیعت را به عنوان باغ تلقی می کنند. ژاپنیها طبیعت را دوست دارند نه فتوکپی از آن و باغسازی غربی را فتوکپی از باغ میدانند.بونسایی نوعی از باغبانی هنری است که از قدیم در چین و ژاپن به روشهای مختلف متداول بوده و هم اکنون کل جهان از این هنر با اطلاع هستند و کم و بیش آن را بطور نسبی به اجرا در می آورند. از نظر لغوی bon به معنی بشقاب ،سینی یا گلدان و saiبمعنی کشت و کار است و Bonsai را کاشت در گل جا معنی کرده اند اما نه هر گلدانی و گیاهی. پا کوتاه کردن یک درخت و کاشت در گل جای کوچک متضمن هرس و نگهداری خاص است که با هرس دیگر درختان در باغ متفاوت است.