آمار آب را گل نکنیم - انجمن علمی کشاورزی دانشگاه پیام نور شهرضا
چهارشنبه 17 شهریور‌ماه سال 1389

آب را گل نکنیم

نوشته شده توسط: نیلوفر

آب را گل نکنیم 

 

در فرو دست انگار کفتری میخورد آب

یا که در بیشه دور سیره یی پر می شوید. 

 یا در آبادی کوزه یی پر می گردد. 

 آب را گل نکنیم 

 شاید این آب روان میرود پای سپیداری تا فرو شوید اندوه دلی 

 دست درویشی شاید نان خشکیده فرو برده در آب. 

 چه گوارا این آب 

 چه زلال این رود 

 مردم بالا دست چه صفایی دارند  

چشمه هاشان جوشان گاوهاشان شیر افشان باد  

من ندیدم دهشان  

بی گمان پای چپرهاشان جا پای خداست.  

 ماهتاب آنجا میکند روشن پهنای کلام. 

 بی گمان در ده بالادست چینه ها کوتاه است. 

 مردمش می دانند که شقایق چه گلی است. 

بی گمان آنجا آبی آبی است. 

 غنچه یی می شکفد اهل ده باخبرند. 

 چه دهی باید باشد 

 کوچه باغش پر موسیقی باد 

 مردمان سر رود آب را می فهمند. 

 گل نکردندش ما نیز 

 آب را گل نکنیم. 

   

سهراب